728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
10 Eylül 2015 Perşembe

Türkler ve Hunlar


TÜRKLER VE HUNLAR
Göktürkler Hunların Bir Boyudur

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan göçebe topluluklar için, "KOYUN ÇOBANLIĞI" sanırım çok önemli bir meslekti..Koyun Çobanı olan Hunlar ve Hunların bir kolu olan Türkler, bu mesleği hala sürdürür. Koç ve Koyunun önemi bizim için o kadar özeldir ki, bu kutsal hayvanın ismini kullanarak birbirimizi "Severiz" ..smile ifade simgesi. Öyle ki biz Türkler, erkeklere "Koç'um Benim" Kadınlarımıza "Koyun Gözlüm" ve Evlatlarımıza "Kuzum Benim" diye hitap ederiz. Ziya Gökalp'e göre "Khun" yani "Hun" kelimesi "Koyun" anlamındadır. Buna göre "Ak Hunlar" ve "Ak Koyunlular" ilginç bir benzerlik arz etmektedir. Nuray Bilgili..

Uygur Türkü, Profesör Alimcan İnayet bir makalesinden,
"Türkler ve Uygurların, Hunlardan geldiğine dair kayıtlar, Çince tarih kaynaklarında bolca bulunmaktadır." ifadesini kullanır ve şu şekilde örnekler verir:
“Türkler, Hunların başka bir ırkındandır”
“Uygurların ataları Hunların soyundandır”
“Uygurların ataları Hun ırkındandır”
“Uygurlar Hunların değişik soyundandır”
“Uygurların ataları Hunlardır”

Tayvanlı Türkolog Liu Yi-tang’a göre, “Hu” ve “Xiong” Hunca “Qun”, “Khun”, “Kun”, “Hun” kelimelerinin Çincedeki değişik tercüme biçimleri olup,
“insan”, “halk”, “ahali” anlamındadır..H’yung-nu” (Hun) adına gelince, bu ad Çince tarih kayıtlarında çeşitli şekillerde kaydedilmiştir. Prototürk sayılan, Chou döneminde “Hun-yi”, Han dönemlerinde “Hu” veya “ Xiong-nu”, Han döneminden sonra genellikle “Xiong-nu” olarak kaydedilmiştir. Wang Guo-wei’e göre, yukarıda değişik biçimlerde kaydedilen kavimlerin hepsi Hunlarla aynı ırktandır.. Beşbalıklı Uygur tercüman, Sıngku Seli Tutung’un, 10. yüzyılın ilk yarısında Çinceden Uygurcaya tercüme ettiği “Hüen-Tsang (Xuan-zang)’ın Biyografisi”nde “Xiong-nu” adını “Türk (y)očul bodun” (Göçebe Türkler) diye çevirmesi de bunu teyit etmektedir. Prototürk Çu=Chou sülalesinin (M.Ö. 1116-250) mensup olduğu Türkler gibi, Hun hükümdarları da, kendilerini “Göktanrı=Semanın Oğlu” diye anarlardı. Göktürkler’de de bu an’ane yaşamıştır....

Ziya Gökalp'e göre ise; "Hiung-nu"ların "Kunlar" olduğu anlaşılı­yor. "Kun" kelimesi, "İspicab" ile "Balasagun" arasında oturan "Argu" Türklerinin lehçesinde "Koyun" mânâsınadır. Bu suretle Hiung-nu'lar Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu aşiretlerinin ecdadı olan Kun'lardan ibaret olduğu tezahür ediyor. Koyun isminin burada "Totem" mâhiyetinde olduğu da anlaşılıyor."
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Türkler ve Hunlar Rating: 5 Reviewed By: Türk Asya