728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
3 Eylül 2015 Perşembe

Kadim Çağlardaki “Eril” ve “Dişil” Özellikler


Bu gün Teomanın “İstanbul" şarkısını dinlerken, Kadim çağlarda insanların her şeye “Eril” ve “Dişil” özellik yüklediklerini düşündüm. Bu düşünce şekli “Modern” insanda da devam ediyor. Şarkının sözleri şöyleydi. “ İstanbul bugün yorgun, Üzgün ve yaşlanmış, Biraz kilo almış, Ağlamış yine rimelleri akıyor.” Belli ki İstanbul’a “Dişil” bir nitelik yüklenmiş. Aslında eski Kozmolojik düşünce yapısında Ağaçların, Madenlerin de Erkeği ve Dişisi vardı.

Çok değerli Eliade’ya göre maden cevherleri, "Toprak Ananın" çocukları gibi idi. Arkaik dönemde madenlerin tıpkı embriyolar gibi Toprak ananın rahminde büyüdükleri düşünülüyordu. Bu madenler eski insan tarafından ikili mantık ve düşünce sistemine göre, “Eril” ve “Dişil” olarak sınıflandırılmıştır. Bu insanlar gökyüzünden düşen meteroitlerin içindeki “Gök Demirini” biliyorlar ve işliyorlardı. (Bu arada antr parantez, Kuran-ı Kerimde de bir ayette “Demiri biz indirdik” cümlesi geçmektedir..)

Bu bağlamda, eski çağlardaki insanlar gökyüzünden düşen yıldırım ve meteroitleri “Gök Tanrının Silahı” olarak görmektedir. Gök Türklerde de “Gök”, "Gök Tanrı" olarak bilinir ve “Eril” niteliktedir. Buna göre, “Demir” Türklerde eril niteliktedir ve “Erkek” ismi olarak kullanılır. Fakat “Elmas, Zümrüt, Yeşim” Dişil nitelikte görülmüş ve kadın isimleri olarak kullanılmış. Bunların yanına “İnciyi” de ekleyebiliriz. Türklerde ağaçlarında “Dişisi” ve “Erkeği” vardı. Örneğin Kayın Ağacına her iki cins özelliği yüklenmiş. Kayın-Ana ve Kayın-Baba terimlerinin çıkış noktası, bu düşünce şeklidir. “Selvi” ağacı ise dişil nitelikte olup, kadın ismi olarak kullanılmıştır.

Kayın Ana ve Ata terimi doğrudur. Biz Kaynata da deriz. Yani iki farklı sözcüğü birleştiririz. Bu Türklerin mitolojik söylence geçmişinde de vardır. Kayın ağacı kutsal tanrısal bir varlıktır. Uygurların türeyiş mitlerinde Ağaç kovuğundan doğmuş 5 çocuk görülür. Ve uygurlar bu 5 çocuktan türer. Yani bir anlamda Kayın ağacı Hermafrodit (Er-Dişi) olarak düşünülür. Kayın ağacı hem Ana hem Atadır..

Hayvanları da buna dahil edebiliriz. Maral ya da Ceylan daha çok dişil olarak düşünülmüş ve kadın ismi kullanılmış. Fakat Aslan Şahin, Kartal ve Boğa anlamına gelen Boğaç, erkeklere verilen isimler olmuş.

Nuray Bilgili..
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Kadim Çağlardaki “Eril” ve “Dişil” Özellikler Rating: 5 Reviewed By: Türk Asya