728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
7 Eylül 2015 Pazartesi

Eliade’ya göre Mitsel-Simgesel Hiyerofaniler

Ünlü dinler tarihi uzmanı Eliade’ya göre, mitsel-simgesel hiyerofaniler (kutsalın tezahürü) evrenseldir. Her dinsel nesne kutsalın vücut bulmasıdır. Roux’a göre, kolektif büyük tanrıların, özel birtakım hayvan sembolleri vardır. Eliade’ya göre türeyiş ile ilgili mitler, tek bir insanın sağ kaldığından ve ondan kavmin soyunun türediğinden bahseder. Kimi zaman hayatta kalan -erkek yada kadın- bir Ay hayvanıyla evlenir. Bu hayvan kavmin atası olur.” demektedir.

Türkler için ise beyaz kurt ve beyaz geyik ilahi özelliklere sahip kutlu hayvanlardır. Türk söylencelerinde de Ay ve Ay ile bağlantılı Ata ya da Ata-Hayvan büyük rol oynar. Türklerin kolektif bilinçaltında şekillenen Ay Hayvanlarından biri Kurttur. Kurt kutsal Tanrısal bir yaratıktır. Tanrının yeryüzündeki sembolüdür. Prototürk olarak kabul edilen Wu-sun’ların ve Göktürklerin kurttan türeme efsanesinde dişi kurt rol oynar. Tamamen yok edilen bir millet bu hayvan sayesinde yeniden doğar. Aynı şekilde Boğa da bir Ay hayvanıdır.

Oğuz Kağanın Anası AY Atası BOĞA'dır. Louis Bazin, eski Türklerde biri "ATA KURT", diğeri de ATA BOĞA" üzerine kurulu “İKİLİ KÖKENİ” yansıtan, farklı iki "TÜREYİŞ MİTOLOJİSİ" olduğunu söylemiştir.

Türk Şahi Tigin paralarının üzerindeki İkonografi bu anlamda çok önemlidir. Türklerin Köken Mitolojisini anlatan ATA KURT  ve ATA BOĞA resimlenmiştir..Nuray Bilgili..
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Eliade’ya göre Mitsel-Simgesel Hiyerofaniler Rating: 5 Reviewed By: Türk Asya