728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
16 Kasım 2014 Pazar

Yakut Türklerine ait Ay Takvimi. Eski insanlar zamanı ayın görünüşlerine ve döngüsüne göre ölçerdi.Eliade’ya göre spiral semboller Ay ile ilişkilendirilir. Ay döngüsünü yani Ayın büyümesi, küçülmesi, yok olması ve tekrar doğuşunu anlatır. Spiral, sarmal ve dairesel petroglifler Ay ve Ay ile bağlantılı yeniden doğuşu ifade eder. Ay ilk "ölen ve dirilen kahraman arketipinin" göksel simgesidir. Ay gökyüzünde üç gün görünmez. Mitolojilerdeki pek çok kahraman üç gün ölür ve tekrar dirilir. Türk mitlerinde Manas ölür ve tekrar dirilir. Hz İsa üç gün sonra dirilir. Osiris ölür ve tekrar dirilir. vs.vs.
Yakut Türklerine ait Takvim..Üzerinde Çift başlı Bürküt ile. Türklerde Kartal Takımyıldızı da önemli gök cisimlerindendi. Çift başlı kartal ikonografisi Kartal Takımyıldızının yersel izdüşümüdür. Kartal takımyıldızının gökyüzündeki konumuna göre mevsimlerin oluştuğu düşünülürdü. Karakuş Kartal Jüpiterin karşılığıdır ve Tanrı Ülgenin Sembolüdür. Jean Poul Roux'a göre Türklerin Zamanı ölçmek için kullandığı ve önemsediği gezegenlerden biri Jüpiterdir. Takvimin ortasında daire içindeki artı işareti, arkaik dönemlerin yansıması olan Tengri Tamgasıdır ve Tanrının kapısı sayılan "Kutup Yıldızını" ifade eder. Türkler gece göğünün ortasını "demir kazık" ya da "at kazığı" dedikleri "kutup yıldızı" olarak görür ve tüm yıldızları ve gezegenleri onun etrafında dönen atlar olarak düşünürlerdi..
Yakut Türklerine ait Takvim..Üzerinde simetrik At Başları var. Çift başlı At Ejder ya da Kurt Ejder ikonografisinde olduğu gibi Zaman çarkını çeviren simetrik hayvan başları..Çk değerli Emel esin'e göre At Zaman'ı sembolize eder.
Proto Türklerin kullandığı Üst Paleolitik Çağa ait Ay Takvimi ve Yakut Türklerinin Kullandığı Takvim. Kültürel bellek ve Kodlar değişmeden devam etmiş.
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ