728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
22 Kasım 2014 Cumartesi

Eski Türk Kozmoloji Düşüncesine göre Gündüz gökyüzü ortası Güneş Gece Gökyüzü ortası Kutup Yıldızıdır. Bu nedenle her iki gök cismi MERKEZ ya da Tanrı Kapısı olarak düşünülmüş ve önemsenmiştir. Kağanlar her sabah Güneşi selamlardı. Daire içindeki Artı Simgesi ünlü psikanalist Carl Gustav Jung'a göre en eski TANRI İmgesidir. Çok değerli Emel Esin'e göre bu piktogram Türkçe TENGRİ okunan Tamgadır. Bilim adamları bu simgeyi yani daire içindeki artı işaretini Güneş olarak okumuştur. Bir diğer okuması ise Kutup Yıldızıdır, yani Türklerin Tanrının kapısı olarak yorumladığı işaret ve yer..Gece Göğünün ve Gündüz Göğünün MERKEZİ.. Türkler Otağ ya da Çadırlarını Gökyüzünün İzdüşümü olarak görür ve öyle tasarlardı. Eliade'ya göre Mikrokosmos. Türk Çadırlarının tam ortasında Ocak ve Ocağın Yukarısında Aydınlık açıklığı yer alırdı. Bazen ocağın yerinde bir orta direk ya da Eliade'nın tabiriyle Axis Mundi olurdu. Şamanlar bu direkten yukarı Kutup Yıldızına kadar ulaştıklarını düşünürdü. Bazen Ağaç kullanırlardı. Bu nedenle Türk Kozmoloji düşüncesinde Çadırların tepe noktası TANRI TAMGASI şeklinde tasarlanır. Bu merkezi nokta Tanrının Kapısıdır. Nuray Bilgili..
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ