728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
7 Temmuz 2014 Pazartesi

Orhun abidelerinde Ejderha sembolizmi kullanılmış..Taşın üst kısmı kırılmış ama, birbirine sarılmış iki ejderha bulunur.Aynı Çift ejder sembolizmi Ahlattaki Selçuklu Dönemi, Dikili Bengütaşların üzerinde de vardır. Buradakiler KURT-EVREN tarzındadır..Türk kozmoloji mantık ve düşüncesine göre, Evreni İki ejderha çevirir. Türkler için Ejderha Sembolizmi önemlidir ve Zaman Tanrısı olarak da kabul edilen Ejderhanın Evren hakimiyeti ile de alakalıdır. Selçuklu Mezar Taşı Kurt-Ejderha İkonografisi. Bengütaş, Ebedi taş anlamında kullanılmıştır. Ölenin ruhunu Ebediyete kadar muhafaza eder..Eliade'ya göre Mezar Taşlarının fonksiyonu Ruhun taşa sabitlenmesidir. Bu taşların Yazılı olanlarına Bitigli denir. Taşa yazı yazanlara Bitikçi..Süslü oşanlar Bedizli olarak bilinir. Türkler en arkaik dönemlerden bu yana Taş ve Ağaç dikerler. Bu ikisi yani Bengü Ağaç (Hayat Ağacı) ve Bengü Taş mezarlıkların vazgeçilmez figürleridir. "Bir Dikili Taşı ya da Ağacı Yok" deyimi de geçmişten gelen mitolojik bir sestir adeta..Nuray Bilgili.
Çok değerli Emel Esin'in "Körkle Moncuk" adını verdiği, Ejderhanın değerli incisi olarak bilinen ve Çintemeni Moncuk adıyla Türk Sanatında yerini alan, Hükümdarlık Sembolü de olan Üç benek sembolünün çıkış noktası. Kırgızistandaki Müzede muhtemelen GökTürk Kağanlarına ait bir bengütaşın tepesinde yer alan, Evreni Eviren Çift Evren İkonografisi. Pençelerinin arsında bu "MONCUĞU" tutar. Birbirine dolanmış aynı Kurt Ejder İkonografisi, Ahlattaki Bengütaşlar üzerinde de devam eder. Bu sembolizm, Zamanı yöneten ve Zaman Tanrısı olarak kabul edilen Ejderhanın zamana hükmettiği anlamında, Mezar Taşlarının üzerinde kullanılagelmiştir. Ejderha malum Zaman Çarkını yani Çarkıfeleği çevirerek Zamanı Yaratır ve Yönetir.
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ