728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
29 Temmuz 2014 Salı

Balık İkonografisi tüm kültürlerde aynı Arketipik figürü, yani Ana Tanrıçayı Simgeler. Eliade'ya göre Balık simgesi, Anne Arketipi ile bağlantılı Ay, Sular, Üreme, Hayat Verme, Doğurganlık, Koruma vb. kavramları içinde barındırır.Kadim Türklerde de bizim "eb-am" Harfi ya da Tamgası olarak bildiğimiz işaret, aslında "BALIK" sembolüdür ve KADINLIĞI ifade eder. Hint, Fenike Türk ve Yunan Kültüründe aynı sembol kullanılmış. Tam olarak kimin kimden aldığını bilemem. Fakat Bilinçaltında kalan ve göçler yoluyla taşınan, önemli arketipik sembollerden bir tanesi olduğu muhakkak. Nuray Bilgili..
Afrodisias Yunan Yazılarındaki Alpha Okunan Harf, Hint Kültüründeki Balık İkonografisi, Fenike Tanrıçası Tanitin Simgesi, Göktürk Runik Harflerinden "eb-am" Okunan Harf ve ortaçağ Mason Taşçı Tamgası..
M.Ö. 4yy. Mısır Kıpti Kilisesi. Semboller tamamen Tanrıça Tanit ve Ankh olarak bilinen ve Tanrıça isis ile ilgili inisiyasyonlarda kullanılan ANAHTAR sembolü..Alfa ve Omega unutulmamış. Alfa'nın göksel izdüşümü Boğa Takımyıldızıdır zaten Anlamı da "El" Boğadır. Omega Koç boynuzu sembolü ile gösterilen ve Koç Takımyıldızının izdüşümü olan harftir. Hz İsa "Ben Başlangıç ve Sonum" derken Evrendeki Burçlar kuşağını ve dolayısıyla bütün kozmos'u ifade etmiştir. Arkaik Toplumlarda Bahar BOĞA BURCU ile başlardı ve KOÇ BURCU ile biterdi. O zaman Hz İsanın söylediği söz daha da anlam kazanıyor. Yani "Ben Kozmosum"..Nuray Bilgili.
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ