728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
14 Haziran 2014 Cumartesi

Jung, arkaik insanın zihninde oluşan bu ilk imgeleri ilginç bir şekilde gezegenlerle ilişkilendirir. Jung’ın terimiyle biz insanlar, “Tanrıyı işaret eden” bu enerjiyi görünür kılmak için birtakım göksel ve gezegensel semboller kullanırız. Ona göre; gezegenlerle ilişkilendirilen Tanrı ve Tanrıçalar, kolektif bilinç dışından yansıyan simgelerle ifade edilir. Ay, güneş ve diğer gezegenlere Tanrı ve Tanrıça isimleri verilmiştir. Buna göre; “ilk imgeler” (arketipler) Tanrı ve Tanrıçaların gezegensel sembolleridir. Her bir gezegensel sembolün arkasında psiko-mitolojik ve astro- mitolojik bir sır gizlidir. Gezegensel karşılıkları olan bu ilk imgeler, bilinçaltında çeşitlenir ve biçimini yeniler. Makrokozmosdaki gezegenler ve onların döngülerinin, bilinçaltındaki imgelerin veya arketiplerin, mitolojik olarak biçimlenmesinde ve açığa çıkarılmasında önemli bir rol oynadığı ve ilham kaynağı olduğu düşünülebilir. Ana Tanrıça Arketipinin göksel karşılığı Venüs ve Ay'dır. Anne Arketipinin iki yani Olumlu Ve Olumsuz türevi vardır. Türk mitlerinde Ana Tanrıça Arketipi Umay Ana'dır..Umay Ananın Olumsuz Arketipi ise AlKarısı ya da Albastı'dır..Mitolog Campbell'e göre; Venüs akşam yıldızı olarak doğduğunda Aşk Tanrıçası iken, yeraltına inişleri ve güneş ile yaptığı kavuşumlar onu Cenennem Cadısına çevirir. Ana Tanrıça yaratıcı olduğu kadar yok edicidir de. Fakat Batı Masallarından farklı olarak Türk mit ve masallarında Cadılar Süpürgeye binip uçmaz..Türklere ait Mitolojilerde Cadı kadınlar KÜPE BİNER ve uçar..Küplere Binmek ya da Küp Uçuran deyimleri ve söyleniş biçimleri buradan gelir. Ekli resim Doğu Türkistan Türk Uygur Budist Fresk ve tam da Küpe giren cadı diyebileceğimiz bir tasvir anlatılmış..Nuray Bilgili..
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ