728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
8 Haziran 2014 Pazar

Ejderhalar eski Türk düşüncesine göre “Çintemani Moncuk” adı verilen bir öz ya da mücevhere sahiptiler. Körkle Moncuk (parlak Moncuk) adı da verilir. Evren yani ejderha motifi küreyle birlikte tuğların üzerinde de yer alır. İbni Bibi Moncuk kelimesini hükümdarlık simgesi olarak yorumlar.. (altın) ya da Çintemani motifi denilen üç benek sembolü akrebin kalbi sayılan antares yıldızını sembolize eder. Bu sembol Osmanlıya kadar kullanılmış ve hemen hemen tüm Türk devletlerinde hükümdarlık sembolü olmuştur. Çintemani motifi tek başına kullanıldığı gibi şimşek benzeri bir sembol ile birlikte de kullanılmıştır. Bunlar bize bu imgelerin Ejderha ile bağlantılı, kozmolojik boyutlu olduğunu gösterir. Sanksritçe “Chinta” düşünme, “Mani” mücevher anlamına gelir. Bir Hint söylencesine göre, aziz hayati süren, malını, mülkünü fakirlere dağıtan kral Indrabhuti, uzun bir yolculuğa çıkarak, uzak denizler geçer, hazineler adasında, bütün niyetleri yerine getiren cevheri, “Çintemani” taşını alıp getirmiştir.1654 yılında ölen Timurlu devleti kağanı İlik Buğra Han’ın bayrağındaki alem, Çintemani moncuk üzerinde oturmuş iki başlı ejderha şeklindedir. Ejderha, Çintemani Moncuk Türklerde Alplik simgesidir. Çintemani gibi bir tam ya da yarım daire içindeki Göktürkçe “Ant” okunan simgede aynı formdadır. Bazen de hilal sembolünün içindedir. Bu yıldıza Ant içilmesi ve Ant-Ares olarak anılması, belki de Türkçe “Ant” kelimesi ile bağlantılı, çok uzak geçmişin bir yansıması olarak düşünülebilir. Ayrıca bu sembol, kafatası imgesini de çağrıştırır ve yine Ares yani Mars, savaş ve ölüm tanrısı ile alakalıdır. Türkçe ant kelimesi Alp yani savaşçı kelimesiyle de bağlantılı görülür. Türk mezar heykellerinde Alpler, bir ellerinde Ant kadehi tutarken diğer elleriyle kılıçlarına dokunurlar. Bu ritüel ikonografik duruş, savaşla alakalı görülen, Ejderha takımyıldızı, Mars gezegeni ve Antares yıldızla alakalıdır. Türkler Savaşçı bir millet olduklarından onlar için ATEŞ UNSURU olan MARS, ANTARES ve GÜNEŞ çok önemli olmuştur. Bu üç benek Sembolü Buda'nın Üç Ateşli Mücevheri de olabilir. Yani Mars, Antares ve Güneş..Türkler Ejderhanın (Yayık Kaldırma Töreni) yükselmeye başladığı, İlkbahar döneminde, çalılıkları ateşe verir ve Atalar Mağarasında Ejderha adına Ant Ritüeli yaparlardı..Nuray Bilgili..
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ