728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
11 Haziran 2014 Çarşamba

BAYRAK

DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAĞININ MİTOLOJİSİ Bayrağımızın ilk görünümleri, çok değerli Emel Esin'e göre Türklerin de atası sayılan Chou devrinde, (M.Ö. 1028-281) ortaya çıkmaya başlamıştır..O dönemden itibaren Göktürkler ve Uygurlar da dahil, KÜN-AY Piktogramını kullanmışlardır..Güneş daire şeklinde sembolize edilirken Ay Hilal şeklinde sembolize ediliyordu...Kök Türk yazısındaki daire ya da yarım daire biçiminde gösterilen “Y” harfi, "Ay" ya da "Yay" okunan fonogramdı. Ortasında nokta bulunan Daire simgesi ise Güneş okunan piktogramdır..Kün –Ay sembolü en yüksek mertebedeki göksel parlaklığın simgesi idi. Ve Hükümdarlık alametiydi. Uygur kağanları Kün ve Ay’dan kut almış sayılırdı. Türkler de Kün-Ay sembolünün bir diğer anlamı, 21 mart ekinoks döneminde bir araya gelmeleri ve gündüz ve gecenin eşitlenmesidir. Bu, Nevruz olarak adlandırılan ve Güneşin Koç burcuna girdiği dönemi haber veren bir konumdur. Yani, Bayrağımız "YENİDEN DOĞUŞ" anlamını da içinde barındırır.. Anadolu da "Kün-Ay Görüştü" denir..Beş uçlu yıldız VENÜS'ü sembolize eder..Venüs’le Güneş’in gökyüzünde her sekiz yılda bir, beş kez kavuşum yapmasıdır..Sekiz yıllık sürede, Venüs’ün yaptığı bu beş kavuşum noktasını 360 derecelik bir daire üzerinde işaretleyip karşılıklı olarak birleştirdiğimizde, beş uçlu yıldız yani Pentegram ortaya çıkar..Bayrağımız da bazen sekiz uçlu yıldız da kullanılmıştır.. Bu sekiz köşeli yıldız, eskilerin gökyüzünde Venüs’ün hareketlerini gözlemlemeleriyle oluşturulmuş bir semboldür ve aynı zamanda onun sekiz senelik döngüsünü tanımlamaktadır. AY ve VENÜS Ana Tanrıça arketipinin göksel sembolüdür..Renk olarak Ak-Al..Ak renk Türk mitolojisinde Tanrıçalara özgü bir renk sembolüdür (Ak-Ana, Ak-Kızlar vb..)..Kırmızı ise savaşı ve Kızagan Tanrıyı yani Mars'ı sembolize eder. Türk mantık ve düşünce sistemine göre, Kızıl renk Güney yönü, Mars, Güneş ve Kızıl saksağan takımyıldızı ile ilişkilendirilir..
Erzincan Mamahatun Türbesi 12.yy. Türbe bir Selçuklu Hatun'u için yaptırılmış. Bir Hatun Türbesi olduğu, Türbe girişindeki Sağlı Sollu Beş Uçlu Yıldız İkonografisinden anlaşılabilir. Beş Uçlu Yıldız, Venüs'ün simgesidir ve Venüsün her 8 yılda bir farklı bir burçta, Güneş ile Kavuşum yaptığı noktaların birleşmesiyle oluşan bir şekildir. O kadar zarif işlenmiş ki umarım korunur.Erzincan Tercan İlçesinde bulunan Mama Hatun Türbesi, 1192’de ölen Saltuklu Prensesi Mama Hatun adına yaptırılmıştır. Mama Hatun Saltuklu Beyliğinin başına ll91’de geçen II.İzzeddin Saltuk’un kızıdır.
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: BAYRAK Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ