728x90 AdSpace

Türk Kozmolojisi

İçerik Nuray Bilgili'ye aittir. 2015
4 Haziran 2014 Çarşamba

13. yy. Türk Selçuklu KANATLI GÖK KURT...Hayvan Ata, Gök Kurt Türeyiş destanlarında önemli rol oynar. Göktürkler soylarının Kurt'tan geldiğini düşünür. Aslında Kurt Tanrının alegorisidir. Kurt bir "AY" hayvanıdır.Ay'ın yersel izdüşümüdür..Şamanlar Türklerin Ay ışığından türediğine inanır. Ay Eski Türkçede "Yaratmak" "Türetmek" demektir. Ünlü dinler tarihi uzmanı Mircea Eliade’ya göre kıyamet, tufan vb. mitolojilerde insanlar yok olur. Fakat bu felaketten kurtulan Ay ile bağlantılı mitsel bir Ata’dan ya da bir Ay yaratığından o millet yeniden doğar ve bu hayvan o kavmin atası olur. Bu şu anlama gelir. İnsanlığın doğumu, büyümesi, gerilemesi ve yok oluşu Ay evrelerine benzetilmektedir. Türk söylencelerinde de Ay ve Ay ile bağlantılı Ata ya da Ata-Hayvan büyük rol oynar. Türklerin kolektif bilinçaltında şekillenen Ay Hayvanlarından biri Kurttur. Kurt kutsal Tanrısal bir yaratıktır. Tanrının yeryüzündeki sembolüdür. Prototürk olarak kabul edilen Wu-sun’ların ve Göktürklerin kurttan türeme efsanesinde dişi kurt rol oynar. Tamamen yok edilen bir millet bu hayvan sayesinde yeniden doğar. Cengiz hanın atalarından Alan-Kowa çadırında yatarken, Ay pencereden girmiş kendisini hamile bırakmış ve giderken de kurt kılığında çıkıp gitmiştir. Ay burada dölleyici bir özellik gösterir. Nuray Bilgili..
  • Blogger Yorumları
  • Facebook Yorumları

0 yorum:

Item Reviewed: Rating: 5 Reviewed By: Nuray BİLGİLİ